top of page

Paardenfluisteren & animal communication

Tijdens deze lessen leren de kinderen om met de paarden te communiceren. De term paardenfluisteren is ontstaan omdat er mensen zijn die onhoorbaar kunnen spreken met dieren en de wereld om zich heen. Dat klink heel spannend maar paarden doen dit hele dag en het is voor hen doodnormaal! En het leuke is  dat iedereen het kan!

Dieren communiceren door hun lichaamstaal, energie en telepathie. Dit is heel natuurlijk en onlosmakelijk verbonden aan hun leven.  Voor kinderen is dit eigenlijk heel natuurlijk.  Daarom zijn de lessen paardenfluisteren voor hen vaak heel logisch en vooral heel leuk! De lessen zijn op een speelse wijze opgebouwd en we werken met visualisaties, fantasie en het maken van tekeningen. Hoewel het klinkt als een groot spel, gaat het over een diepe verbinding met de natuur en krijgen kinderen hierdoor automatisch gevoel voor de kracht van de natuur en hun eigen natuur.  Daarnaast ontstaat er een natuurlijke wisselwerking tussen de kinderen en paarden waarbij ze naast een gezellig praatje de paarden ook om hulp of advies kunnen vragen als ze dit nodig hebben. In onnze kudde paarden is altijd iemand bereid om een helpende snuitje uit te steken!

bottom of page