top of page

Vaak krijgen we de vraag:"wat voor soort emoties kunnen paarden ervaren?"Het antwoord is: "Alle".


Emoties zijn --> energie in beweging. Deze energie in beweging is informatie die met ons communiceert over onze behoeften. Deze behoeften hebben betrekking op alles wat nodig is om overleving, balans, welzijn en gezondheid te creëren.


Er lijkt een verschil te zijn tussen de manier waarop mensen en paarden omgaan/contact maken met emoties. Dit heeft te maken met:


- Informatie die actief is om het paard heen waar het paard mee in aanraking komt.

Dit kan te maken hebben met de omgeving, maar ook voeding of andere paarden in het leven van het paard. Het betreft alle informatie waar het paard mee in aanraking komt.


- Informatie die actief is in het paard.

Dit heeft te maken met de informatie in het DNA en de cellen van het lichaam maar ook met het wezen, karakter en welzijn van het paard.

Hoe kunnen we het emotionele leven van paarden beter begrijpen?

Simpel gezegd: paarden leiden een paardenleven. Daarom is de actieve informatie buiten en binnen hen verschillend van de actieve informatie in het leven van mensen. Hierdoor zijn de verhalen en betekenissen die paarden creëren en de context rond emoties anders. Niet minder, niet meer, gewoon anders op dezelfde manier dat er een verschil is tussen jouw ervaring en de ervaring van een medemens.

Hebben mensen nou wel of niet dezelfde emoties?

Eigenlijk hebben paarden en mensen dezelfde emoties. Maar we kunnen in ieder geval zeggen dat mensen van alle diersoorten degenen zijn die zich erg interessant lijken te gedragen als het gaat om hun relatie met emoties. Omdat mensen ook groepsdieren zijn is er een behoefte om bij onze medemensen te horen (meestal op een onbewust niveau). Het is precies dit mechanisme en de verwijdering van onze eigen natuur waardoor we bepaalde gevoelens of emoties zijn gaan afkeuren of wantrouwen. Hierdoor vinden mensen in het algemeen het moeilijker om met hun emotionele kompassen in het leven te navigeren.


Het is een cultureel fenomeen dat mensen emoties labelen met een extra set betekenissen. Het meest simpele voorbeeld hiervan is dat we bepaalde emoties lijken te bestempelen:

- als "goede" emoties

- terwijl we andere emoties lijken te labelen in de categorie "slechte emoties".


Daarnaast hebben mens-dieren als soort, hele andere informatiestructuren in onze omgeving en DNA dan paarden. Dit is iets waar we rekening mee moeten houden wanneer we paarden op emotioneel niveau willen begrijpen. Wanneer we ons meer bewust worden van de actieve informatie in onze eigen systemen, kunnen we ons openstellen om de ervaringen van paarden en andere dieren beter te begrijpen.


"Het is onze interpretatie, identificatie en manier van aanwezig zijn met onze eigen emoties die ons vermogen om emotioneel contact te maken met paarden het sterkst beïnvloed"


De wetenschap

Nog maar een paar jaar geleden vond er een grote transformatie plaats op het gebied van wetenschap. Vroeger mocht deze wetenschapper niet schrijven over de emoties van dieren. In plaats van op te schrijven: 'De aap lachte', schreven ze iets op als: 'De aap drukte geluiden uit die mensen konden herkennen als een lachgeluid.' Dit had te maken met het feit dat dieren niet gezien konden worden als intelligente en emotionele wezens. Dankzij het werk van professoren als Jan van Hooff en Frans de Waal verandert de manier waarop we het emotionele leven van dieren zien en begrijpen drastisch. Dit weerspiegelt de tijdgeest, en tijden veranderen."Kennis brengt niet alleen macht, maar ook verantwoordelijkheid."


Niet alleen paarden ervaren emoties, vriendschappen, rouw en verlies. Het geldt voor alle dieren. Wanneer je dit laat doordringen, in jouw hoofd, in jouw hart, in jouw leven dan komt er mogelijkheid om andere keuzes te maken. Voor jouzelf, paarden en alle andere wezens waar wij de planeet mee delen!


82 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page